luns, 19 de marzo de 2018

sábado, 24 de febreiro de 2018

PALABRAS DERIVADAS. PREFIXOSCómo formar palabras contrarias?
Exemplos:
capaz- incapaz
necesario- innecesario
coser- descoser
facer- desfacer

PALABRAS CON HOS VERBOS: NÚMERO E PERSOAAS INTRUCCIÓNS


VOCABULARIO TEMA 9 E TEMA 10

VOCABULARIO TEMA-9

Circulación: Paso do sangue por todo o corpo.
Contaminantes: Substancias perigosas para a saúde.
Veciñanza: Lugar próximo.
Conxestionado: Atascado.
Caótico: Confuso, desordenado.
Autosuficientes: Que se valen por si mesmos.

VOCABULARIO TEMA-10

Asombrosas: magníficas.
Camarlengo: Cardenal.
Relucente: Brillante.
Á beira: Ao lado.
Coita: pena, angustia.
Xacía: Estaba deitado.
Confortalo: darlle ánimo.

Acordou: Espertou.

venres, 23 de febreiro de 2018

GUIÓN T.9 e T.10

Guión Galego T.9 e T.10
1.      Vocabulario pax 167,168,183,184
2.      Que son as instrucións? Saber explicar as instrucións para facer algo. pag 174
3.      Que son palabras derivadas? Cales son os prefixos utilizados para facer palabras contrarias?.Saber usar os prefixos para formar palabras derivadas contrarias a outras pagx175.
4.      Que son os verbos? Indicar cal é o infinitivo dun verbo. Indicar a persoa e número dunha forma verbal. pax 176,177
5.      Normas ortográficas da h e da nh pax 178,179. Contraccións das preposicións: con, de ,en ; cos artigos un, unha, uns, unhas. pax 179(4)
6.      Saber facer unha solicitude. Que debe aparecer nunha solicitude ben feita. pax 190.
7.      Que son os sufixos? Coñecer os sufixos -dor, -dora, -ista, -eiro, -eira y -aría para formar palabras derivadas. pax191
8.      Cales son os tempos dun verbo? Saber en que tempo se atopa ou  usar a forma verbal adecuada dependendo do momento no que se está producindo a acción. pax 192
9.      Norma ortográfica das palabras con mp e mb pax 194,195
10.  Repasar os exercicios feitos na clase.

sábado, 17 de febreiro de 2018

GUIÓN T.7 y T.8

Estuda o guión. Logo podes practicar exercicios que aparecen no libro e xa fixeches na clase.
GUIÓN T.7 e T.8  Galego
1.      Vocabulario T.7 e T.8 pax 119,120,137,138
2.      En que consiste describir un lugar? Facer a descrición dun lugar. pax 126. Ver apuntes
3.      Que son os diminutivos e aumentativos? Saber formar diminutivos ou aumentativos dunha palabra. pax 127
4.      Que son os determinantes posesivos e cales son? Saber utilizados en oracións ou recoñecelos. pax 128,129
5.      Norma ortográfica das palabras con x e s. Coñecer a escritura das palabras que aparece no tema e o significado das que lle cambia segundo se se escriben con s ou x, pax 130,131
6.      Partes do conto. Saber facer un conto respectando as normas de escritura (Ex: poñer puntos o final das oracións, comas se enumeramos cousas,etc, dous puntos antes dunha serie, non repetir palabras e se falan personaxes en pautas diferentes? pax 132,133. ver apuntes
7.      Que é unha noticia e como se narra? pax 142,143,144. Ver apuntes
8.      Que son palabras polisémicas? Coñecer as palabras polisémicas do tema cos seus significados e saber facer diferentes oracións pax 147.
9.      Que son  e cales son os pronomes persoais? Recoñecelos, saber substituír un substantivo polo pronome  que corresponde. pax 146,147.
10.  Norma ortográfica da coma e dos dous puntos. Saber poñerlle a un texto as comas e os puntos que faltan seguindo as normas estudadas pax 148,149.
11.  Ditado coas normas estudadas ata agora.
12.  Repasar os exercicios feitos na clase.

domingo, 21 de xaneiro de 2018

PALABRAS CON X E S

Escríbense con es- palabras como: estender, espremedor, escoller, estupendo, esvarar, escaiola, escaravello, estraña, estanque, espectacular, estraños, espello, escavadora, esquiador, esquís, estreito, esquerda, escusa, estalo, escultura, estatua, etc.

Escríbense con ex- palabras como: excelente, expoñer, extremidade, excluír, excursión, explorador, extraordinaria, extremo, extenso, extraterrestre, extintor, excursionista, etc.

Escríbense con s: sente, misto, liso, rosa, raso, susto, esperto.

Escríbense con x: xente, mixto, lixo, roxa, raxo, xusto, experto.

VOCABULARIO T.7 y T.8

VOCABULARIO TEMA-7

Lameiro: Terreo cheo de barro.
Enchente: aumento.
Uliscando: olfacteando.
Sambesugas: animais pequenos que adoitan dar noxo.
Zafar: librarse, escapar.
Creto: aquilo que é certo.

VOCABULARIO TEMA-8

Chapuzón: castelanismo por "mergullo".
Tino: coidado.
Gafas: castelanismo por "lentes".
Incorporándose: levantándose
Vidorra: vida fácil e cómoda.
Pregouna: dobrouna.

Rexoubeiro: persoa á que lle gusta murmurar.